İnkılaplar-2

Yeni Türk Devletinde rejimin adı aşağıdakilerden hangisiyle konmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlk TBMMde bakanların TBMM tarafından tek tek oylanarak seçilmesi hükümet kurulmasını zorlaştırdığı için bu yöntem değiştirilmiştir.
Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi Hükümet bunalımının sona ermesi
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Seçmen yaşının 18den 22ye çıkarılması
II.Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye’de,
I.Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilerek halkın milletvekillerini doğrudan seçebilmesi,
III.Milletvekilleri seçimlerinin iki yılda bir yapılması yerine, dört yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin demokrasinin gereği olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin en önemli siyasi nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk kadınları, aşağıdaki hakların hangisinde uzun süre bazı Avrupa ülkelerinin kadınlarından daha Önde olmuşlardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk kadını, milletvekili seçme ve seçilme hakkını aşağıdakilerden hangisiyle almıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1930-1934 yılları arasında kadınla erkek arasındaki siyasi eşitsizlik, kadınlara,
I. belediye seçimlerine katılma,
II. milletvekili seçme ve seçilme,
III. kendi soyadını taşıyabilme
haklarından hangilerinin tanınmasıyla giderilmeye çalışılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk kadınlarına,
I. Milletvekili seçme ve seçilme,
II. Belediye meclislerine üye seçme ve seçilme,
III. İstediği mesleğe girebilme hakları tanınmıştır,
Aşağıdakilerden hangisi ilgili halkların tanınma sırasını gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki yılların hangisinde Türk kadınına milletvekili seçilme hakkı tanınmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk kadınlarına, belediye seçimlerine katılma hakkı hangi yılda tanınmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk İnkılabının
I. Belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma,
II. Başka uluslara örnek olma,
III. Tek kişinin egemenliğine dayalı ülke İdaresini değiştirme
durumlarının, hangileri bakımından Rus İnkılabından farklı olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

--Bu inkılap, sözcüğün ilk anda akla getirdiği ihtilal anlamından ileride, ondan daha geniş ve değişmeyi dile getirmektedir.--
Atatürk ün, bu sözleriyle Türk İnkılabına yüklediği anlam aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ve ileriye dönük bir şekilde değişmesine inkılap denir.
Aşağıdakilerden hangisi İnkılap niteliğinde bir gelişme değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!