İlkeler

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir,- sözü hangi ilkenin açıklaması niteliğindedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasında etkili olan –Milliyetçilik-, yeni kurulan Türk devletinin temel ilkelerinden biri olmuştur.
Bu iki durumda, milliyetçilikten yararlanarak ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, -En iyi bireyler, kendinden çok, bağlı olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve: mutluluğunun korunmasına yaşamını adayan insanlardır.- demiştir.
Atatürkün bu sözündeki en iyi birey tanımının aşağıdakilerden hangisiyle eşleştiği savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

J. J. Rousseau nun, --Yalnız genel irade, devletin güçlerini herkesin iyiliğine uygun olarak yürütebi-lir.-- sözü ve Atatürk ün, --Millî emeller, millî İrade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün mil¬let fertlerinin birleşmesinden ibarettir.-- sözüyle vurguladıkları ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye Devletinin yönetim biçimini belirlemektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyetçilik İlkesinin;
I.Belirli bir ailenin devleti yönetmesi
II.Soylu sınıfların devleti yönetmesi
III.Halkın seçtikleri aracılığıyla kendisini yönetmesi
durumlarından hangilerine bir tepki olduğunun göstergesidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken onun, -en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan, ulusal ve çağdaş bir devlet- olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır.
Atatürkün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk uluslararası anlaşmazlıklarda halkın da fikrinin alınmasını istemiştir.
Bu hangi inkılabın bir göstergesidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle devletin rejimi belirlenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal Atatürk, önemli kararlar verirken ilgili heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve onaylarını da almaya özen göstermiştir.
Bu durum Mustafa Kemal Atatürkün nasıl bir lider olduğunu gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, bireyleri birbirine bağlayarak bir millet haline getiren öğelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal, Ulusal Bağımsızlık Savaşımıza ilişkin önemli kararların alınmasında aşağıdakilerden hangisini temel ilkelerinden biri olarak uygulamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

-Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Savaşı nda ordu komutanından savaş bölgesindeki bütün kuvvetlerin kendi emrine verilmesini, Sakarya Savaşında da TBMMden Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini istemiştir.-
Bu istekler onun kişiliğinin hangi yönüne örnek gösterilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk ilke ve inkılaplarında, aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!