İlkeler-2

21 Haziran 1934 tarihînde Soyadı Kanunu çıkarılmıştır.
Bu Kanunda uyulması gereken,
I. ahlaka aykırı ve gülünç kelimelerin yasak olması,
II. soyadlarının Türkçe olması,
III. yabancı ırk ve millet adlarının kullanılmaması
koşullarından hangilerinin milliyetçilik anlayışının göstergesi olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk bir konuşmasında: --Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Millet varlığını korumak için bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhal ortaya koymalarına karar vermiş olmaları, bir milletin en yenilmez silahı ve korunma vasıtasıdır.-- demiştir.
Atatürk'ün bu konuşmasıyla, aşağıdaki ilkelerden hangisini doğrudan vurguladığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Wilson ilkelerinin bir maddesine göre, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere kesin egemenlik tanınmalıdır. Ancak Türk egemenliği altında yaşayan başka milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir.
Bu maddeyle,
I. milliyetçilik
II. bağımsızlık
III. merkeziyetçilik
kavramlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş Savaşında Merzifon Amerikan Kolejindeki ya-bancı öğretmenlerin Pontus Rum faaliyetine yataklık etmesi ve okuldaki bir Türk öğretmenin Rumlar tara¬fından öldürülmesi yabancı okulların kapatılmasının nedenlerinden biri olmuştur.
Bu durum,
l. bağımsızlık
II. ulusçuluk
III. laiklik
İlkelerinden hangilerinin gözetildiğini gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Ortak kültür
II. Milliyet duygularını unutturma
III. Birlikte yaşama iradesi
yukarıdakilerden hangilerinin Atatürkçü milliyetçilik anlayışıyla bağdaştığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk: -Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda, uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini, başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır.- demiştir.
Atatürk ün bu İfadesiyle,
I. dünya barışma katkıda bulunmak,
II. kültürel değerleri korumak,
III. çağın gereklerinden yararlanmak
İlkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün milliyetçilik anlayışının özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk toplumunun ilerleme ve gelişme yolunda, uluslararası İlişkilerde çağdaş uluslarla yan yana ve uyum içinde yürümesi, kendine özgü karakterini ve bağımsız kimliğini korumasını temel alan milliyetçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, --Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içinde yürümekle beraber Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktadır.-- demiştir.
Atatürk ün bu İfadesiyle Türk milliyetçiliğinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurguladığı savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, --Ülkemize yardım yapacak devlet ülkemi¬zi ele geçirmek amacını gütmemeli ve devletimizin ulusçuluk ilkesine saygılı olmalıdır.-- demiştir.
Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı olmadığını belirtmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Fes ve kalpak giyilmesini yasaklayan Şapka Giyilmesi Hakkında Kanunun kabul edilmesi
II. Türk tarihinin yalnız Osmanlı tarihinden ibaret olmayıp çok eskilere dayandığını kanıtlama amaçlı çalışmalara hız verilmesi
III. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasının amaçlanması
Yukarıdakilerden hangileri, ulusçuluk anlayışının doğrudan bir gereğidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II.Türk Dil Kurumunun açılması
III.Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyet döneminde yapılan,
I. Devlet memurlarına fes yerine şapka giyme zorunluluğunun getirilmesi,
II.Türk tarihinin çok eskiye dayandığını kanıtlayan araştırmalar yapılması,
III.Türk dilinin geliştirilmesi
Çalışmalarından hangilerinde ulusçuluk anlayışının temel alındığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yeni Türk Devletlerinde;
I. tarih ve dil anlayışının değişmesi
II. ölçülerin ve takvimin yeniden düzenlenmesi,
III. şapka giyilmesi,
ile ilgili İnkılâplarının hangilerinde doğrudan uluslaşma amaca olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Türk üniversitelerine yabancı bilim adamlarının kabul edilmesi
II.Türkçenin bir bilim ve kültür dili haline gelmesi
III. İlk Beş Yıllık Ekonomik Planın Uygulanması
IV.Türk tarihinin derinliğine araştırılması
Bu gelişmelerden milliyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!