İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı Kadrolarına Atama Şartları Değişti

Meb,İlçe Milli Eğitim Müdürü,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı Kadrolarına Atama Şartlarını değiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği, 18 Temmuz 2020 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan düzenlemeye göre; 

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KADROSUNA YAPILACAK ATAMALARDA;

İlçe milli eğitim müdürlüğüne; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla;
1- eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl,
2- şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da
3- bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere,
asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranacaktır.

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI KADROSUNA YAPILACAK ATAMALARDA;

İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında,
1- eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl,
2- şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da
3- bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere,
asaleten görev yapmış olmak şartları aranacaktır.

 

DAİRE BAŞKANI KADROSUNA YAPILACAK ATAMALARDA;

Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında,

1-şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl

asaleten görev yapmış olmak şartları aranacaktır.