Hangi Durumlarda Tam / Yarım Yolluk Ödenir?

Eşinden sonra atanan öğretmen eşe her koşulda yarım yolluk ödenir diye bir kuralın olmağı bilinmelidir.Hangi durumlarda her iki eşe de tam yolluk ödeneceğini, hangi durumlarda yarım ödeneceğini örnekleri ile açıklamaya çalışalım.

Eşinden sonra atanan öğretmen eşe bir durum hariç yolluğun yarım değil tam ödeneceğini gerçeği

Eşinden sonra atanan öğretmen eşe her koşulda yarım yolluk ödenir diye bir kuralın olmağı bilinmelidir. 6245 sayılı harcırah kanunun ilgili 45. Maddesinde;

 Madde 45 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz)

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır. (…) (1) 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır. (Ek: 16/6/1983 – 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

Hangi durumlarda her iki eşe de tam yolluk ödeneceğini, hangi durumlarda yarım ödeneceğini örnekleri ile açıklamaya çalışalım.

1.Eski ve yeni Görev Yerleri Aynı Olursa birine Yarım Yolluk Ödenir

Örnek : Konya’da görev yapan evli öğretmen çift’in Mersin’e tayin istemeleri durumunda  ilk tayini çıkan eş’e tam yolluk ödemesi yapılırken, ardından eşinin de özür grubu ataması ile tayini çıkması durumunda yarım yolluk ödenir.

2.Eski Görev Yerleri Farklı Olan,  Yeni Görev Yerleri Aynı Olan Evli Öğretmenlere Tam Yolluk Ödenir

Örnek: Konya Tepekent Ortaokulunda çalışan Teknoloji Tasarım öğretmeni ile Mersin 23 Nisan Ortaokulunda çalışan Müzik öğretmeni evlendikten sonra Teknoloji Tasarım öğretmeni Adana cumhuriyet ortaokuluna, Müzik öğretmeni Adana Kazım Karabekir ortaokuluna tayini çıkması durumunda her ikisine de tam yolluk ödemesi yapılır.

3.Aynı Görev Yerinde Çalışan Öğretmenlerden İkisinin de Farklı Görev Yerlerine Atanması Durumunda Öğretmenlere Tam Yolluk Ödenir

Örnek : Her ikisi de Konya’da çalışan evli öğretmenlerden biri Mersin 23 Nisan Ortaokuluna atanması yapılıp eşinin de Adana’ya ataması yapılması durumunda her ikisine de  tam yolluk alır.

4.Farklı Görev Yerlerinde Çalışırken Birbirinden Farklı Görev Yerlerine Atanması Halinde Her İkisine de Tam Yolluk Ödenir

Örnek: Konya Tepekent Ortaokulunda çalışan Teknoloji Tasarım öğretmeni ile Karaman Hürriyet Ortaokulunda çalışan Müzik öğretmeni evlendikten sonra Teknoloji Tasarım öğretmeni Mersin 23 Nisan Ortaokuluna, Müzik öğretmeni Adana Uzunkuyu ortaokuluna ataması yapılması durumunda her ikisine de tam yolluk ödemesi yapılır.

 

Ali KARTAL