Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları 2

Okul Müdür yardımcısı Melih bey, atandığı okulda Kalite Takip Sistemi ile ilgili görevler konusunda öğretmenlerin çatışma yaşadığını görmüş ve adil bir görev dağılımı yaparak öğretmenler arası oluşabilecek olumsuz tutum ve davranışları engellemiştir.
Buna göre; Melih bey, yöneticilerin uyguladığı karar verici rollerden hangisini uygulamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Susanoğlu Ortaokuluna Müdür yardımcısı olarak atanan Mert Bey; muhasebe,inşaat,finansman gibi alanlarda yetkin olduğunu kurum müdürüne bildirmiştir.
Buna göre;Mert Bey yöneticilerin sahip olması gereken yeterliklerden hangisine sahiptir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Benden ne yapmam gerekiyor?
Sorusunu soran ve kendisine somut hedefler koyan yöneticiye ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okulu, bulunduğu toplum içinde, eğitim sistemi içerisinde ve evrensel ölçüler içinde görebilme, okulu bütünleyen tüm parçaları karşılıklı etkileşim içinde görebilme, eğitim alanındaki kuramsal gelişmeleri görebilme yeteneğine ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi liderlik türleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Planlama, örgütleme zaman planlaması eşgüdümleme gibi konularda sahip olunan bilgi ve becerilerin sağladığı güçtür.
Okulda çalışılan ve çevrede bulunan kişilerle kurulan sağlıklı ilişkilerin sağladığı güçtür.
Eğitim- öğretim ve okulun işleyişi ile ilgili konularda sahip olunan bilgi ve becerilerin sağladığı güçtür.
Okuldaki işleyişlerin ne anlama geldiğini açıklayan, değer sisteminin sağladığı güçtür.
Okul yöneticilerinin güç türlerinden hangisinin tanımı verilmemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bu yetkiye sahip kişi kendi uzmanlık alanıyla ilgili konularda karar verecek yöneticiyi bilgilendirir, yöneticinin alacağı kararları kolaylaştırarak isabetli karar almasını sağlar
Yukarıda ifade edilen yetki türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Başkaları tarafından göreve getirilir
II. Amaçları kendisi saptamaktadır.
III. İçinde bulunduğu gruptan doğar ve aynı grubu davranışa yöneltir
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Lider'in özellikleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Planlama, örgütleme, zaman planlaması, eşgüdümleme gibi bilgi ve becerilerden gücünü alan okul yöneticisi aşağıdaki güçlerden hangisine sahiptir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Okul Müdürü Şahin bey, okulda öğretmenlerin yaptığı çalışmaları görmezden gelmiyor, onlara teşekkür ediyor ve başarı belgesi ile ödüllendiriyor.
II. Okul Müdürü Bilhami bey, okul personeline emrederek görevler veriyor, verilen görevlerin yapılmaması durumunda soruşturma açacağını ifade ediyor.
III. Okul Müdürü Ali bey, gücünü hiyerarşik konumundan alarak, iş ve işlemleri kanuni yetkisine dayanarak talep ediyor.
IV. Okul yönetimindeki davranışlarından ve çalışmalarından dolayı, öğretmenler Okul müdür yardımcısı Mustafa Bey'in etkisinde kalarak, çalışmalarında Mustafa bey'i örnek alıyor, ona benzemeye çalışıyor.
Buna göre; Yöneticilerin güç kaynaklarından hangisine örnek gösterilmemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!