Eğitim ve Öğretimde Etik Testi 2

I. Kültür
II.Değer
III. Ahlak
IV. Normlar
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Etik Davranışın Toplumsal Temelini oluşturan etkenler arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kişisel etik sisteminin en önemli temsilcilerinden olan Martin Buber, kişisel etik kaynağının aşağıdakilerden hangisi olduğunu savunur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir davranış biçimine karar verirken bireysel haklar açısından olaya bakar. Bu kurama göre etik ikilemlerin çözümlenilmesinde bireyin ne gibi haklara sahip olduğuna bakılmalıdır.
Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Şenay öğretmen; 2.sınıfa başlayan öğrencilere özellikle küçüklere karşı sevgi göstermelerini ve büyüklere karşı ise saygı duymaları gerektiğini belirtmiştir. Şenay öğretmen yıl boyunca öğrencilerine anlattığı gibi kendisi de aynı davranışları sergileyerek örnek olmuş ve öğrenciyi utandıracak, onurunu kıracak söz ve davranışlardan kaçınmıştır.
Şenay öğretmenin öğrencilerle ilişkilerinde hangi etik ilkeyi öğretmek istediği savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Okul yöneticilerinin etik liderlik becerileri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Yönetici ve lider arasındaki farklılıklar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal etik ortam için liderin yapmaması gereken davranıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Faydacılık yaklaşımı hangi etik sistemin düşüncesinde vardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Görecelidir
II. Soyut kavramlara dayalıdır
III. Toplumdan topluma farklılık gösterir
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri etik değerlerle ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Görece yoltur
II. Evrensel Gerçekler vardır.
III. Uyulması gereken kurallar vardır
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ahlaki değerlerle ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir toplumda geçerli olan etik değerler başka toplumlarda kabul görmeyebilir. Bu durum sonucunda hangisi gerçekleşir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurumsal bir etik anlayışın oluşturulması, kurumsal etik anlayışı hazırlarken; etik ilkelerin herkesin bir numaralı sorunu haline getirilmesini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bireylerin temel amacı kişisel kazançlarını artırmaktır"
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!