Eğitim ve Öğretim Uygulamaları 1

Başakşehir paf takımına yeni seçilen futbolculara teknik direktörleri tarafından markaj nasıl yapılır davranışını öğretmek amacıyla önce direktörler tarafından yapılır ardından genç futbolculara yaptırılması sağlanmaktadır.
Teknik direktörün kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Öğretmen, sabah okula giderken aklına gelen bir etkinliği sınıfta uygulamaya karar vermiştir. Sınıfa girer girmez öğrencileri gruplara ayırmış ve bu etkinliği uygulamaya başlamıştır. Mustafa Öğretmen, öğrencilerine neyi, nasıl yapacaklarını açıklamak için gruplar arasında gezerken sınıfta bir kargaşa ortamı oluşmuş ve zilin çalmasıyla etkinlik yarım kalmıştır.
Bu durumla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

- Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler.
- Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini gerçekleştirmede katkı sağlar.
- Eğitim-öğretim sürecinin ve ders programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlar.
Yukarıda olumlu özellikleri sıralanan öğretim planı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Görevine yeni başlayan Kaan Öğretmen, ilköğretim 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabını incelerken bir eğitim-öğretim yılı içerisinde hangi konuyu hangi ünitede ve kaç ders saati süresinde anlatması gerektiği konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.
Buna göre Kaan Öğretmen, aşağıdakilerin hangisinden öncelikle yararlanmalıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkçe dersinde cümlede anlam konusu sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak işlenmiştir.
Buna göre, bu dersi işleyen öğretmenin bu stratejide yapması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Diş sağılığı konusunda ilgili açıklamalarda bulunulması için Müdür yardımcısı okula bir diş hekimi davet etmiş ve diş sağlığı ile ilgili bilgi vermesini istemiştir.
Bu davranışı gösteren müdür yardımcısı aşağıdaki anlatım yöntem tekniklerden hangisini benimsemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul Müdürü Hasan Bey 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Öğrencilere coşkulu bir konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir.
Okul Müdürünün kullandığı duyuşsal ağırlıklı teknik aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir öğretmen dersin öğrenci kazanımlarına ulaşmak için kullancağı zaman,yöntem,teknik,araç ve gereçleri düzenlemektedir.
Öğretmenin yaptığı düzenleme aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrenme öğretmen sürecinde öğrencilere önce belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıların üzerinde düşünerek duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri vb. durumlar istenmektedir.
Yukarıda verilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Emrah Öğretmen, sınıfa girer girmez kitaplığı sallayarak "Yangın var! Yangın var!” diye bağırmıştır. Sonra gülümseyerek öğrencilerine dönmüş ve "Sakin olun! İşte bu derste yangın anında neler yapılmalı. Bunu öğreneceğiz.” demiştir.
Buna göre; Emrah Öğretmen, öğretim yöntemlerinden sırasıyla hangilerini kullanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!