Eğitim Kurulları ve Zümreleri yönergesi dikkat çeken hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurulları ve zümreleri Yönergesinde yapılan değişiklikler tek tek yazımız içeriğinde incelenmiştir.

1. E-müfredat kapsamında kurul ve Zümre modüle işlenirken artık modüle giriş yapılmayacaktır.

2. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda eğitim öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçlar değerlendirilmesi istenmiştir.

3. Sınıf şube öğretmenler kurulu gündem maddesi değiştirilmiştir 1ğrencilerin kişilik ve sosyal gelişiminin desteklenmesi sağlıklarının korunması ve dengeli beslenmenin sağlanması maddesi eklenmiştir.

4. Ortaöğretim kurumlarında aylık yapılan toplantılar kaldırılmıştır.

5. İlçe sınıf alan zümre toplantılarına Eğitim Kurumu müdürü veya müdür yardımcısının gözlemci olarak katılması istenmiştir.

6. İlçe sınıf alan zümre ellerinde ilçede tek Öğretmen olan Zümre Toplantısı yapmayacaktır.

7. Öğretmenler kurulu Eylül ayının ilk iş gününde ikinci dönemin ilk iş gününde ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk iş gününde toplanacaktır.

8. Öğretmenler kurulu Gündem maddeleri ne şunlar eklenmiştir; Öğretim programlarının özelliğine göre ders aracı ve gereci olarak kullanılması öğrencilerin özel durumları pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak eğitim ortamlarında Bilişim araçlarının bulunulmasına İlişkin usul ve esasları belirlenmesi ile okul sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalar öğretmenler kurulu gündem maddeleri ne eklenmiştir.

9. Öğretmenler kurulunda katılan Okul öğrenci temsilcisi çıkarılmış katılımcılara okul sağlığı hemşiresi eklenmiştir.

10. Zümre başkanları Kurulu ders yılı başlamadan önce ikinci Dönem başında ve ders yılı sonunda Eğitim Kurumu sınıf alan toplantıları takip eden iş gününde toplanacaktır.

11. Eğitim Kurumu sınıf alan zümreleri öğretmenler kurulu toplantılarına takip eden iş günü toplanacak.

 

Ali KARTAL