DYK’da birden fazla yöneticiye ücret ödenir mi?

Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini üstlenen ve bu görevi fiilen yürüten birden fazla yöneticiye ücret ödenip ödenemeyeceğine dair bakanlık görüş belirtmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazdığı görüş yazısına göre;

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini üstlenen ve bu görevi fiilen yürüten sadece bir yöneticinin, yönetim görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu açıklamaya göre birden fazla yöneticiye yönetim görevi için ek ders ödemesi yapılamayacak, sadece tek bir yönetici yönetim görevinden faydalanabilecektir.

İşte Görüş Yazısı;