Devlet Personel Başkanlığından derece ilerleme kararı

Devlet Personel Başkanlığı görüş yazısı ile Üniversitelerin Çocuk Gelişimi ve Ev yönetimi bölümünden 17/01/2018 tarihi öncesi mezun olanlara geçmişe yönelik hak kaybı yaşanmaması için giriş derece ve kademesine 1 derece eklenmesi uygulamasından yararlanabileceklerine mütaala etmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı görüş yazısı ile Üniversitelerin Çocuk Gelişimi ve Ev yönetimi bölümünden 17/01/2018 tarihi öncesi mezun olanlara geçmişe yönelik hak kaybı yaşanmaması için giriş derece ve kademesine 1 derece eklenmesi uygulamasından yararlanabileceklerine mütaala etmiştir.

– Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından 17/01/2018 tarihinden önce mezun olmuş ve bu tarihten önce Bakanlığınızda çeşitli memur kadrolarına atanmış olan personelin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 19/01/2018 tarihli Kararda “…geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için bu Kararın 17/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğuna…” ifadesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanabilecekleri mütalaa edilmektedir.

– Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından 17/01/2018 tarihinden önce mezun olmakla birlikte, anılan tarih sonrasında memuriyete atanmış olan personelin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş bulunan 19/01/2018 tarihli Kararda “sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmamaları” sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanamayacakları mütalaa edilmektedir.

İşte Görüş yazıları;