Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Nöbet Görevi Verilen Öğretmenlere Ücret Ödenecek Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarında ilk defa kurs müdür yardımcısı ve öğretmenlere kurs müdürü tarafından nöbet görevi verilebileceğini ifade etmiştir.

Dyk kılavuzu ilgili maddeler:

3.11. Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kurs merkezi müdürü tarafından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.

3.7. Kurs merkezi müdür yardımcısı; kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemler ile kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütür. Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirerek kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütür.

4. dönem toplu sözleşmenin Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti kısmında:

Madde 21-(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğiitm merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcılarına ve öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Tüm bu veriler ışığında fiilen nöbet görevine yerine getiren müdür yardımcısı ve öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet için ek ders ödemesi yapılamayacağı anlaşılmaktadır.