Covid-19 Veli Taahütnamesi ve Mazeret Dilekçesi Örneği

Çocuğunu Okula Göndermek İsteyen Velilerden alınacak Taahhütname

Covid-19 Nedeniyle Çocuğunu Okula Göndermek İstemeyen Velilerin dolduracağı Dilekçe

Veli Tarafından Doldurulan Dilekçe İmzalanarak Okul idaresine Teslim Edilmelidir.

Pandemi süreci Mazaret Dilekçesi

Okula göndermek İsteyen velilerimiz için taahütname