BİLSEM Öğretmen Atama Başvuru Şartları Neler ?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda
aranan şartlar şunlardır:

a) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl
öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık
çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibariyle bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ildeki bilim ve sanat merkezinde atama
alanında boş kontenjan bulunması,

d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar
Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak
görev yapıyor olmak,

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından,
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre
30.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma
yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar
başvuru yapabileceklerdir

 

“2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu”nu indirmek için TIKLAYINIZ.