Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri DYK yapabilir mi? Nöbet tutabilir mi? Sosyal Kulüp Faaliyetleri verilir mi?

BT Rehber öğretmenlerle ilgili Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı,Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Fatih Projesi BTR görevi olan bilgisayar öğretmenleri ve 100 saatlik BT rehber öğretmenliği sertifikası olan diğer branş öğretmenlerinin destekleme yetiştirme kursu, nöbet görevi, kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevlerin verilip verilmeyeceği ile ilgili yaşanan tereddütlere açıklık getirdi.

İşte Resmi Yazıda Dikkat Çeken Noktalar;

Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda BT Rehber Öğretmeni görevlendirmeleri ilgi yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Konuyla ilgili il milli eğitim müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda görevlendirme süreçlerinde aşağıda belirtilen hususlarında dikkate alınması gerekmektedir.

Daha önce mesleki çalışma dönemlerini içine almadan yapılan görevlendirmeler için,

“1. İlgi yazıda belirtildiği şekilde valiliklerce Fatih Projesi BT Rehberliği Görevlendirmeleri her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmamaktadır. Her bir görevlendirme dönemi kendi içerisinde bütünlük oluşturmaktadır. Bu sebeple yapılan görevlendirmeler I. ve II. öğretim dönemi içerisinde yapılan seminer dönemlerini kapsayacaktır. “

ifadesi ile netlik oluşturulmuştur.

BTR görevi bulunan öğretmenlere, üzerinde bulunan görevden ötürü bir çok il ve ilçe’de Destekleme Yetiştirme Kursu, Nöbet görevi ve Sosyal Kulüp faaliyetleri, Belletmenlik görevi vb. diğer görevlerden yararlandırılmamıştır. BT Rehberliği yapan öğretmenlerimizin yaşadığı bu mağduriyet bu yazı ile açıklığa kavuşturulmuştur.

2. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde ilgi yazı Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

3. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olmadığı ve ders görevi olduğu günlerde nöbet görevi verilebilir ve bu doğrultuda nöbet ücreti ödenir.