Atatürk Sonrası İç ve Dış Gelişmeler

Türkiye'nin Marshall Planı kapsamına alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi ekonomik faaliyetlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiyede,
I. Varlık
II. Toprak mahsulleri
III. Emlak
vergilerinden hangileri II. Dünya Savaşının etkisiyle çıkarılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki illerden hangisi, Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Hatayın Anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde de Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olan konulardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 1930 sonrası dönemin özelliği değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorunların çözümü diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Irak Sınırı
II. Hatay
III. Boğazlar
Yukarıdaki sorunlardan hangilerinin kesin çözümü Atatürkün ölümünden sonraya kalmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Batı Trakya
II.Hatay
III.Musul
IV.Boğazlar
V.Ege Adaları
Yukarıdaki sorunlardan hangileri, 1936-1939 yılları arasında yapılan antlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti yararına çözülmüştür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde açılmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi eğitim uygulamalarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Halkevlerinin kurulması
II.Köy Enstitülerinin açılması
III.Millet Mekteplerinin açılması
uygulamalarından hangileri, halkın kültürel gelişmesini sağlamaya yöneliktir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlkokul diploması alanlar 1928-1938 yılları arasında 262.000 iken 1939-1943 yılları arasında öğretmen sayısının artmasıyla bu sayı 478.000e yükselmiştir.
Bu durumu;
I. Halkevleri
II. Köy Enstitüleri,
III. Öğretmen okulları
Hangileri sağlamıştır? ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Köylüden ağır vergilerin kaldırılması
II.Köylünün üretim becerilerinin artırılması
III.Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması
IV.Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi
Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!