Anaokullarında Rehberlik Servisi oluşturulması gerekir mi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre okul öncesi eğitim kurumlarında da rehberlik servisi oluşturulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre okul öncesi eğitim kurumlarında da rehberlik servisi oluşturulacak.

Yönetmeliğin 9.maddesindeki değişikliğe göre rehberlik servisi artık sadece ilkokul ve ortaokullarda değil anaokullarında da oluşturulacak.

Yapılan Değişiklik Şu Şekilde;

Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler

MADDE 9 – (1) Anaokulları ile ilkokulortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik servisi oluşturulur. Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir.

(2) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine göre açılır.”

“(4) Okulda müdürmüdür başyardımcısımüdür yardımcılarıöğretmenrehberlik servisimemur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade olarak düzenlenir.”