Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleri Hakkında Resmi Yazı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleri Hakkında illere resmi gönderdi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleri Hakkında illere resmi gönderdi.

Bakanlığımız öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenler (sözleşmel/kadrolu) ilgi yönetmelik “Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır.” hükmü gereği, performans değerlendirmeye  tabi tutulmaktadır.
Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda uzaktan eğitime başlanmıştır. Bu süreçte aday öğretmenler idari izinli sayılmış olup, uzaktan eğitim faaliyetlerine fiilen katılmışlardır. Bu nedenle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde fiilen 60 iş gününü dolduran aday öğretmenlerin performans değerlendirmesinin aday öğretmenlere tanımlanan danışman öğretmen, okul müdürü ve maarif müfettişleri tarafından yapılması ilgi (b) makam oluru ile uygun görülmüş olup performans değerlendirme sürecindeki görev ve sorumlulukların bu kapsamda yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Adnan BOYACI
Bakan a.
Genel Müdür

 

İşte Resmi Yazı;

Etiketler