657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi-5

I. Temel Eğitim
II. Hazırlayıcı Eğitim
III.Staj
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet memuru olarak atanabilmek için aday memurun hangi eğitimlerden geçmiş olması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi kaç yıldan çok olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi kaç yıldan az olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda hangi oranda engelli çalıştırmak zorundadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kaç yıllık süre içinde disiplin cezası almayan memurların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye geçirilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğuna girişte aranan şartlar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memuriyete giriş yaşı kaçtır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 4 yıl ve süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı DMK; Tesis Edilen sınıflar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek,eğitilmek,bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenler en fazla ne kadar yurt dışında kalabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
II.Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
III.Verilen emirlere itiraz etmek
IV.Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek
V. Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak
Verilenlerden hangisi KINAMA cezasını gerektiren durumlardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aylıktan kesme cezası alan memurun aylığında ne kadar kesinti yapılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok kaç ay sürebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!