4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili yanlış bir ifadedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre; Kurul üyelerinin görev süreleri kaç yıldır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bilgi edinme istemi (…)(1)reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir"
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre; Kurul, bu konudaki kararını kaç iş günü içinde verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre; "Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veri" ifadesi hangi tanımı açıklar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre;
Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırlayacakları raporda hangileri yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre;
Kurulun sekretarya hizmetleri kim tarafından yerine getirilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre;
Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme başvurusunda bulunması zorunlu değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre;
Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren Kaç gün içinde Kurula itiraz edebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre;
Aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre;
Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle başvuru sahibi kaç gün içerisinde ücreti ödemelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri kim tarafından seçilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre;
Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırlayacakları raporda hangi bilgileri göstermezler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kurumlarca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu; Aşağıdakilerden hangisini kapsamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!