3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

"Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler."
3071 Sayılı Kanuna göre; yukarıda ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanun kapsamı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Türk vatandaşları
II. Türk vatandaşı olmayan Türkler
III. Türkiye'de ikamet eden yabancılar
3071 Sayılı Kanuna göre;
Dilekçe hakkını kimler kullanabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Ad - Soyad
II. İmza
III. İşyeri veya ikametgah adresi
3071 Sayılı Kanuna göre;
Dilekçede bulunması zorunlu şartlar yukarıdakilerden hangisinde verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre;
Aşağıdakilerden hangisi incelenemeyecek dilekçeler arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yetkili makamlara yapılan başvurular ile ilgili dilekçe sahiplerine en geç Kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerle ilgili olarak dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre; TBMMye veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Dilekçe Komisyonu, görevleri ile ilgili aşağıdaki ifade edilen hangi yetkiye sahip değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, ........................................... ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.
3071 Sayılı Kanuna göre;
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç ............ gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir
3071 Sayılı Kanuna göre;
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre;
TBMM'ye yapılan başvurularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. İmza
II.Ad-Soyad
III.İkametgah veya işyeri adresi
IV.Tarih
3071 Sayılı Kanuna göre;
yukarıdaklerden hangilerinin dilekçede bulunması zorunludur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre;
Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç Kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!