3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 1

I. Türk vatandaşları
II. Vatandaşlığı yurtdışında olan Türkler
III. Türkiye'de eğitim gören yabancılar
3071 Sayılı Kanuna göre;
Dilekçe hakkını kimler kullanabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre;
Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Dilekçe Komisyonu, görevleri ile ilgili aşağıdaki ifade edilen hangi yetkiye sahip değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri ...........gün içinde cevaplandırır.
3071 Sayılı Kanuna göre;
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ................gün içinde sonuçlandırılır
3071 Sayılı Kanuna göre;
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. İmza
II.Ad-Soyad
III.Tarih
3071 Sayılı Kanuna göre;
yukarıdaklerden hangilerinin dilekçede bulunması zorunludur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiyede ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, ........................................... ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.
3071 Sayılı Kanuna göre;
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre;
Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç Kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3071 Sayılı Kanuna göre;
TBMM'ye yapılan başvurularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!