2019 Yılı Alınacak Harcırah Miktarları Hesaplama

2019 yılında tayini çıkan öğretmenlerimiz ve diğer eğitimcilerimiz ne kadar harcırah alacak? 2019 verilerine göre nasıl hesaplanır, bu konuyu sizlerle paylaşacağız.

2019 yılında tayini çıkan öğretmenlerimiz ve diğer eğitimcilerimiz ne kadar harcırah alacak?

2019 verilerine göre nasıl hesaplanır, bu konuyu sizlerle paylaşacağız.

Hesaplama Örneklerine Geçmeden anlaşılması için önce şu bilgileri paylaşmakta yarar var.

Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

(Harcırah Kanunu) Madde 45 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin (20) yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin (10) on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

2019 H cetveline göre;

-Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar  => Gündelik Miktarı 39,85

-Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar => Gündelik Miktarı 38,75

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

-Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için bu katsayı => (39,85 x 5)/ 100= 1,9925

-Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için bu katsayı => (38,75 x 5)/ 100= 1,9375

Harcırah hesabında esas tutulacak yol:

(Harcırah Kanunu) Madde 6 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/3 md.) Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı:

(Harcırah Kanunu) Madde 43 – Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.(24 saati aşması durumunda her aile ferdi için 1 yevmiye ödeneceği anlamına gelir.)

Örnek Hesaplamalar:


-İHTİMAL 1-

X ilinden Y iline tayin olan bir memurun;

Derecesi: 6/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 120 TL, Bekar  İSE;

Alacağı Yevmiye Ücreti => 20 x 38.75 = 775 TL,

Alacağı Mesafe Ücreti => 1000 x 1,9375 = 1.937,5 TL,

Alacağı Taşıt Ücreti => 120 TL

24 saate kadar olan seyahat Süreleri için Alacağı Yevmiye Ücreti => 38.75 TL

ALACAĞI TOPLAM HARCIRAH

775 + 1937.5 + 120 + 38,75 = 2871,25 TL

(Bu ücret tutarı üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.)


-İHTİMAL 2-

X ilinden Y iline tayin olan bir memurun;

Derecesi: 8/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 120 TL, Evli Eşi ÇALIŞMIYOR, 2 Çocuğu var  İSE;

Kendisi için Alacağı Yevmiye Ücreti => 20 x 38.75 = 775 TL,

Eşi için Alacağı Yevmiye Ücreti => 10 x 38.75 = 387,5 TL,

1.Çocuğu için Alacağı Yevmiye Ücreti => 10 x 38.75 = 387,5 TL,

2.Çocuğu için Alacağı Yevmiye Ücreti => 10 x 38.75 = 387,5 TL,

Alacağı Mesafe Ücreti => 1000 x 1,9375 = 1.937,5 TL,

Alacağı Taşıt Ücreti => 120 x 4= 480 TL

24 saate kadar olan seyahat Süreleri için Alacağı Yevmiye Ücreti => 38.75 x 4 = 155 TL

ALACAĞI TOPLAM HARCIRAH

775 + 387,5 + 387,5 + 387,5 + 1.937,5 + 480 + 155 = 4510 TL

(Bu ücret tutarı üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.)


2-İHTİMAL 3-

X ilinden Y iline tayin olan bir memurun;

Derecesi: 3/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 120 TL, Evli Eşi ÇALIŞMIYOR, 2 Çocuğu var  İSE;

Kendisi için Alacağı Yevmiye Ücreti => 20 x 39.85 = 797 TL,

Eşi için Alacağı Yevmiye Ücreti => 10 x 39.85 = 398,5 TL,

1.Çocuğu için Alacağı Yevmiye Ücreti => 10 x 39.85 = 398,5 TL,

2.Çocuğu için Alacağı Yevmiye Ücreti => 10 x 39.85 = 398,5 TL,

Alacağı Mesafe Ücreti => 1000 x 1,9925 = 1,992,5 TL,

Alacağı Taşıt Ücreti => 120 x 4= 480 TL

24 saate kadar olan seyahat Süreleri için Alacağı Yevmiye Ücreti => 39.85 x 4 = 159.40 TL

ALACAĞI TOPLAM HARCIRAH

797 + 398,5 + 398,5 + 398,5 + 1992.5 + 480 + 159,40 = 4624,04 TL

(Bu ücret tutarı üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.)


-İHTİMAL 4-

X ilinden Y iline tayin olan bir memurun;

Derecesi: 3/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 120 TL, Evli Eşi ÇALIŞIYOR , 1 Çocuğu var  İSE;

Kendisi için Alacağı Yevmiye Ücreti => 20 x 39.85 = 797 TL,

Çocuğu için Alacağı Yevmiye Ücreti => 10 x 39.85 = 398,5 TL,

Alacağı Mesafe Ücreti => 1000 x 1,9925 = 1,992,5 TL,

Alacağı Taşıt Ücreti => 120 x 2 = 240 TL

24 saate kadar olan seyahat Süreleri için Alacağı Yevmiye Ücreti => 39.85 x 2 = 79.70 TL

ALACAĞI TOPLAM HARCIRAH

797 + 398,5 + 1992.5 + 240 + 79,70 = 3507,70 TL

(Bu ücret tutarı üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.)


Tüm Bu İhtimallere Bakarak Derecenize veya ek göstergelerinize göre kendi harcırahınızı hesaplayabilirsiniz.