2019-2020 Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Kadar Olacak?

Öğretmenlerin 2019-2020 Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar olacak? Dönem ortasında göreve başlayan öğretmenler de hazırlık ödeneği alabiliyor mu? Birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara ne kadar hazırlık ödeneği ödenir? Sorularına cevap arayacağız.

Öğretmenlerin 2019-2020 Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar olacak? Dönem ortasında göreve başlayan öğretmenler de hazırlık ödeneği alabiliyor mu? Birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara ne kadar hazırlık ödeneği ödenir? Sorularına cevap arayacağız.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” hükmü yer almaktadır.

2019 yılında 1.180 TL olarak ödenecektir.

Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara % 75 ‘i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise % 50 ‘si oranında yapılır.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.180 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Eylül ayının ikinci haftasından sonra yapılması planlanmaktadır.

Öğretmenlerin hesabına geçecek tutar ise 1.180 liradan Damga Vergisi  (binde 7,59 ) kesildikten sonra çıkan tutar olan 1.171 TL’dir.

 

Ali KARTAL