2.Dünya Savaşı

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye ye silah ambargosu uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1948 yılında başlayan İsrail-Mısır savaşının 26 Mart 1979da resmen sona ermesini sağlayan, 5-17 Eylül 1978 tarihli Washington Görüşmeleri aşağıdaki adlardan hangisiyle anılmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi. Soğuk Savaşın sona erdiği dönemde SSCBden koparak bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İkincî Dünya Savaşı sonrasında Türkiyenin fiilen katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İkinci Dünya Savaşı sırasında Mart 1945 e kadar Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Mîlletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alabileceği karan, aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, ABD ile SSCB arasında yaşanan çıkar çatışmalarının Uzak Doğudaki sonuçlarından biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, 9 Mayıs 1950 tarihli Schumahn bildirisiyle başlayan ve giderek Avrupa Birliğine dönüşen süreçle ilgili gelişmelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İkinci Dünya Savaşı sonrasında denge politikası izleyen Türkiye, savaş sonrasında Batılı Müttefik Devletler safında yer almaya çalışmıştır.
Türkiyenin böyle bir çaba içerisine girmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İtalyanın İkinci Dünya Savaşında Süveyş Kanalını ele geçirmek istemesi, Cebelitarık-Malta-Süveyş-Aden bağlantı hattına hâkim olan hangi devletin çıkarlarını tehlikeye düşürmüştür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1950li yılların başlarında Kıbrısın Yunanistan a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

II. Dünya Svaşının ardından;
I. Almanya
II. Kore
III. Japonya
topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşından sonra görülen gelişmelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye, II. Dünya Savaşına fiilen katılmadığı halde Türk ekonomisi bu savaştan olumsuz yönde etkilenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna neden olarak gösterilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İkinci Dünya Savaşında 1945 yılına gelindiğinde, Mih¬ver Devletlerin yenilgiye uğrayacakları belli olmuş ve bunun üzerine 4-11 Şubat 1945de Yalta da bir konferans düzenlenmiştir.
Yalta Konferansının düzenlenmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Posdam Konferansı
II. Kahire Konferansı
III. Yalta Konferansı
IV. Adana Görüşmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde, Müttefikler, Türkiye ye II. Dünya Savaşına girmesi önerisinde bulundular ?
Doğru Cevap! Yanlış!