1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Testi

Kariyer basamaklarında yükselmede aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az Kaçını almış olmak şartı aranır. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kariyer basamaklarında yükselmede Sicil (iş başarımı) kriteri yüzde kaç dikkate alınır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kariyer basamaklarında yükselmede Etkinlikler kriteri yüzde kaç dikkate alınır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kariyer basamaklarında yükselmede Sınav Puanı kriteri yüzde kaç dikkate alınır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kariyer basamaklarında yükselmede, Eğitim kriteri yüzde kaç dikkate alınır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem kriteri yüzde kaç dikkate alınır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. genel kültür
II. özel alan eğitimi
III.pedagojik formasyon
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre;
Öğretmenlik mesleğine hazırlık yukarıdakilerden hangileri ile sağlanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları kim tarafından tespit edilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk Milli Eğitim sistemi ana bölümleri aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; hangi temel ilkede eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.
ifadesi hangi milli eğitim temel kanununun hangi ilkesidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I- Okul Binaları ve Tesisleri
II- Öğretmenlik Mesleği
III- Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
IV- Eğitim ve Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk
V- Eğitim Araç ve Gereçleri
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu yukarıdakilerden hangilerini kapsar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler kim tarafından tespit olunur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokullar kimin kararı ile kurulur ?
Doğru Cevap! Yanlış!