1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Testi-1

“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için …… de devam eder.”
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Öğretmenlik Mesleği ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim kurumları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Yükseköğretimin amaç ve görevleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. okul öncesi eğitimi
II. ilköğretim
III.ortaöğretim
IV. yükseköğretim
Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısına göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Örgün eğitim kapsamındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar ......... belirlenir.
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre, yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Yukarıda 1739 sayılı kanuna göre tanımlanan ifade Türk Milli Eğitiminin hangi Temel İlkesidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, Öğretmenlik Mesleğine ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin genel amaçları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, "Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği" ait verilenlerden hangisi doğru değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I- Sınıflandırma
II- Yöneltme
III- Kariyer
IV- Planlılık
V- Süreklilik
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!